Bài 4 : Hướng dẫn đăng ký tài khoản Steemit
08-22-2018

Bài 4 : Hướng dẫn đăng ký tài khoản Steemit

  • Admin
  • (317)

Chuẩn bị: Một email cá nhân để kích hoạt, Một số điện thoại để xác ...

Bài 3: Xu hướng của mạng xã hội Decentralized
08-22-2018

Bài 3: Xu hướng của mạng xã hội Decentralized

  • Admin
  • (906)

Thế tại sao bạn không nghĩ mình sẽ kiếm tiền bằng những công việc, thói ...

Bài 2:  Steemit hoạt động như thế nào?
08-22-2018

Bài 2: Steemit hoạt động như thế nào?

  • Admin
  • (659)

Là công nghệ lưu trữ CSDL ở dạng phi tập trung (Decentralized) thông tin được ...

Bài 1: Steemit là gì?
08-22-2018

Bài 1: Steemit là gì?

  • Admin
  • (536)

Dự án Steemit được thành lập năm 2016 bởi Ned Scott và Dan Larimer. Hai người ...